Ричард Файнман

 

 

Сега бих искал да кажа няколко думи относно трудностите, които може да срещнете, опитвайки се да ме разберете. Когато слушате лекция, възможните причини да не разберете лектора са много. Например, той може да се изразява лошо – не казва точно това, което иска да каже или го казва по объркан начин. Това не е чак толкова сериозен проблем – ще положа всички усилия да преодолея нюйоркския си акцент.

Друга възможна причина, особено ако лекторът е физик, е че той употребява обикновени думи по странен начин. Физиците често употребяват думи като „работа“ или „действие“ или „енергия“ или дори – както ще ви стане ясно – „светлина“, за да обозначат технически понятия. Така, когато говоря за „работа“ във физиката, нямам предвид същото нещо, което е „работата“ в разговор с познат на улицата. По време на лекцията може да се случи да употребя някоя от тези думи, без да забележа, че я използвам в особения ѝ смисъл. Ще се опитам да се улавям на място – това ми е работата – но подобни грешки са почти неизбежни.

Следващата причина да не можете да разберете какво ви казвам се състои в това, че докато ви описвам как Природата функционира, вие няма да разберете защо Природата фунционира така. Но, виждате ли, това никой не го разбира. Аз не бих могъл да обясня защо Природата се държи по този чуден начин.

На последно място, съществува и тази вероятност: просто да не можете да ми повярвате, когато ви казвам нещо. Не можете да го приемете. Не ви харесва. Спускате кепенци и край, не искате да ме слушате повече. Ще ви опиша как Природата съществува – и ако това не ви харесва, ще ви попречи да разберете какво казвам. Физиците се сблъскват с този проблем и са се научили да го преодоляват: осъзнали са, че дали една теория им харесва или не, не е основен въпрос. Основният въпрос е дали теорията предлага хипотези, потвърдени от експериментите. Не става дума дали теорията е приятна от философска гледна точка, дали е лесна за проумяване, дали не противоречи на здравия разум. Теорията на квантовата електродинамика описва Природата като абсурдна от гледна точка на здравия разум. Но всички опити я потвърждават. Тъй че се надявам да можете да приемете Природата такава, каквато е – абсурдна.

 

 

 

Превод от английски: Олга Николова