Стийв

И ние стояхме
в средата
на Залезното
езеро
и мълчахме.
Светлината
пречупваше
нашите
сенки,
така както
времето
пречупва
нашите
спомени.
Аз бях вгледан
в гладката вода,
а той
в своя екран,
който показваше
колко на брой
риби
има на дъното.
И Господ, навярно,
гледа така
своя екран,
Стийв.
И се чуди,
кой от нас
ще се хване.

 

Керъл и орлите

Разказваше ми
как орлите
се спуснали
от покрива
на нейната
къща,
точно там –
към езерото,
където тя
живееше
и на брега,
на което
имало риба.
В този момент
Керъл
била на терасата
и орлите
прелетели
над главата й.
Разказваше
и се смееше,
като дете.
Никога не съм
мислил,
че някой може
да разказва
такава
история
и да се смее
точно така,
като дете.

 

Кука

На Реймънд Карвър

Мислех,
че ще заобичам риболова.
Виждах себе си
как стоя на брега,
вгледан в някаква вълна.
Друг път си се представях
в лодка,
носейки се на повърхността,
като изгнило дърво.
В крайна сметка,
реших, че не е за мен.
Представих си
как замахвам с въдицата
и как куката
закача дясното ми око.
После,
една риба го поглъща
и заприличва
на телескоп
в тъмната
вода.