Чучулигите се любят във въздуха – бел. ред.

Щом видя как сред слънчев лъч
чучулига пърха със крила
и как в забрава се оставя,
сърцето ѝ превърнало се в сладост,
надолу тя да полети –
огромна завист ме изпълва.
И цяло чудо ми се струва,
че  моето сърце не се е разтопило
изцяло вече от желание.

Ха! Аз мислех, че познавам Любовта,
а колко малко всъщност зная.
Не устоях – обикнах нея, която
благоволение за мене няма.
Тя сърцето ми отне и всичко мое,
самия мен ми взе и целия ми свят!
И вземайки ми всичко, ми остави само
сърце от порив и копнеж.