Показателно за нашата епоха е, че сред творбите на Марсел Дюшан именно писоарът – една елементарна шега – се е превърнал в емблематичната творба на концептуалното изкуство. Дюшан всъщност е много по-интересен мислител и наблюдател, отколкото предполага неговият „Фонтан“. През 30-те, Дюшан изобретява идеята за свръхфиното, на практика неразличимо явление – което той нарича „inframince“ или „инфратънкото“. Събраните бележки за „инфратънкото“ са късчета от писма, салфетки, листчета, на които Дюшан записва наблюденията си. От тези фрагменти постепенно се очертава призрачното присъствие на инфратънкото навсякъде в заобикалящия ни свят – „топлината на седалката, от която някой току-що е станал“, търкането на крачолите на кадифени панталони, „когато димът на цигарата мирише и на устата, от която излиза“… 

 

1 Възможното е / инфратънко – / Възможността туби с бои / да се превърнат / в картина на Сьора е / конкретното „пояснение” / на възможното като инфра / тънко
Възможното предполага превръщането им – преминаването от едното към другото / се осъществява в инфра тънкото.
алегория на „забравата”

2 инфратънка аналогия

3 „хвърляч на сенки” / дружество на хвърлячите / на сенки / което се представлява от всички / източници на светлина / (слънцето, луната, звездите, свещите, огъня – )
впрочем: / различни страни / на реципрочността – връзката / огън-светлина / (черна светлина, / огън без дим = някои / източници на светлина
хвърлячите на сенки / работят в инфра тънкото

4 Топлината на седалката (от която някой току-що е станал) е инфра-тънка

5 инфратънко (прилагателно) / не съществително – никога като съществително
окото фиксира инфратънкото / явление

6 алегорията / (по принцип) / е прилагане / на инфра тънкото

 

7 Сходството / подобието / Същото (серийно произв.) / приблизителност практика на подобието
Във времето един предмет е различен в интервал от 1 секунда – връзката с принципа на идентичност?

9 (ректо) Инфра тънка – / Паяжина – не самата мрежа (рисунка) / а паяжините които приличат / на сиво-бяла тъкан –
Отражение в огледало – или стъкло – /плоско / изпъкнала повърхност
инфратънък промеждутък – по-добре / от преграда, защото показва / интервала (в единия смисъл на думата) и / разделението (в другия) – промеждутък / е с две значения мъжко и женско –
моаре – / в цветовете на дъгата (виж интерференциите в Пале Декуверт)
Вратите на метрото – Хората / които се качват в най-последния момент –

9 (версо) Условността на знака на / стрелката предизвиква инфра тънка / реакция спрямо посоката на избраното / движение
Кадифени панталони – / тяхното шумолене (докато) вървиш / търкането на двата крачола е / инфра тънък промеждутък изразен / чрез звука. (не е ли? инфра тънък звук)

10 Взаимодействието между това, което / излагаме на показ [цялото инсцениране (във всички области)] / и ледения поглед на / публиката (която вижда и / моментално забравя) / Много често / това взаимодействие е / инфратънък промеждутък / (тоест колкото повече / публиката се възхищава / и гледа толкова по-малко има инфратънк. / промежд.

11 (ректо) Прозрачност на инфра-тънкото
Според това какви материали се използват инфра тънкото / дава прозрачност която може да се изчисли / чрез все по-силен сноп лъчи / когато материалът минава от животински към / растителен и към / минерален (напр. меден лист дали ще бъде винаги непрозрачен) – Друг пр. инфра тънък ли е лист злато?
От физична гледна точка може ли да се постигне инфра тънкото със стойност μ – питай?
Лупа за „постигане” – на инфра тънкото / потърси в кои занаяти се използват инструменти за измерване на дебелина. (продавачи / на медни плоскости) до каква тънкост измерват? 1/10 мм = 100 μ = дебелината / на / хартия
парчето плат гълъбова шия от Гренобъл / коприна в преливащи се цветове – (носител на видимото / инфра тънко за зрението /) за разлика от велура, който търкайки се в същия велур се чува – инфр. тънко / за слуха

11 (версо) Когато димът от цигарата мирише и на / устата, от която излиза, двата мириса / се бракосъчетават в инфра тънкото (инфра тънко / обоняние)

12 Инфра тънък промеждутък между / шума на детонацията на пушка / (много близко) и / появата на дупка / от куршум в мишената – / (максимално разстояние / 3 до 4 метра – стрелбище на панаира)

14 Псевдоексперимент
Разликата между допира на водата и този на / разтопено олово напр. / или на крем. / о стените на съд който клатиш / около течността (вода, разтопено / олово или крем) която остава почти / неподвижна – / тази разлика между два допира / е инфра тънка.
(в този псевдо-експеримент имат значение вискозитета – неравности по стените на съда, тип / жироскопичност на течността

15 Боя по стъкло / видяна от небоядисаната страна / създава инфра / тънкото

16 алегория на забравата

18 Разликата / (в измеренията) между / 2 предмета серийно / производство [от същия калъп] / е инфра тънко / когато е постигната / максимална / (?) / прецизност.

20 пастел с пърхот / паднал от косата / по влажен от лепилото / лист хартия

21 хвърлена сянка / кòса / инфра тънка
Печатане текст / снимки / и т.н. / инфра тънко

22 Приложение на „косите лъчи на слънцето” / за създаване на / инфра тънкото.

23 Рентгенови лъчи (?) / инфра тънка / прозирност или рязане

24 Лъч светлина (слънчев) / изтънен до инфра тънък (вероятно не е възможно / заради „конуса”) – Дим или друг газ / разрязан на инфра тънки части
Цветовете и инфра тънкото / Прозрачността – цветовете „избледняват” / до инфра тънко
„Ламиниране” за да се изолира / инфра тънкото – Между 2 стъклени плочи / вещество, което се втвърдява без / да се лепи по стъклото – / пресоване по-скоро – отколкото ламиниране –
Паяжината като пример на „естествено” / изолиране на скелета / (псевдогеометричен) / на инфра тънкото

25 Седеф, моаре / всичко с преливащи се цветове: / връзка с / инфра тънкото.

26 (ректо) Инфра дебелина Инфра-дебелините. (като „слагането” на типографски клишета)
инфра-тънки (в едно измерение) / (??) / в другите две / нормални / Рендето прекалено груб / инструмент за инфратънкото / преоблицоване (може да послужи / в разработването на инфра тънкото)

26 (версо) Рязане – резещ (машина за рязане на хартия, ножчета за бръснене / плъзгане – / Сушене – лепене / вискозитет – (/ чупене. / Горене / топене (течности със захар напр.) / Пропускливост – попиване (попивателна х.) Пропускливост / на вода и въздух / (кожа) / Забиване (пирони, стрели / търкане стъргане – / наместване установяване – / поправка (замаскиране / зашиване – или механистично / поправяне / Сцепление залепване – / Колосване –

27 Изпилване – полиране –
инфра тънката пила – / шкурка – шмиргел / шлифоване на лак / често тези постигат / инфра тънкото –

28 Инфра тънки / ласки

29 Изолиране на инфра тънкото!
Как –

34 обитатели на инфра тънкото / ленивци

36 Кондензираща се пара – по полирана повърхност (стъкло / мед / инфра тънка
можем да нарисуваме и вероятно да кондензираме отново / колкото си искаме един образ който се появява / с водната (или друга) пара

37 миризмите по-инфратънки / от цветовете

38 Допира и / инфра тънкото

39 Прозрачността която / имитира предполага / надява се на инфра тънкото
сапун който се пързаля / плъзгане търкане / пързаляне с кънки
(датирано 1938г. на гърба)

40 Свадата / на хвърлената / сянка във връзката ѝ с / инфра тънкото

41 70 + 40 = 100 / на висок глас или на нисък (най-вече произнесено / наум) / 70 + 40 е повече от 110 – (поради инфра-тънкото)
Естетическа екстатика.

42 Отражения – върху някои видове дърво / светлината играе по / повърхността. инфра-тънкото / чрез перспективата

44 Нагънати форми. / в случая на лакътя / Форма (десния лакът)
тип напр. – носен панталон и много / намачкан. (дава скулптурния израз / на човека, който го е носил) / самото носене на панталона, да носиш / панталон е равнозначно на ръчната / изработка на автентична скулптура
С това предимство, преобръщане в техн. отн.: / при носенето на панталон / кракът изпълнява ролята на ръката на / скулптора и създава форма (вместо / отливка) и форма от плат / която се изразява чрез гънките – / приспособи инфра тънкото тук / гълъбова шия
въпроса как да се запази плата – (молци)/ без да се втвърдява – може би в някои случаи
Потърси други примери –

45 плътно. когато се опитваш да сложиш една равна повърхност / плътно върху друга равна повърхност / минаваш през инфра-тънки моменти

46 Инфратънкото
Отражения / на светлината по разл. повърхности / по-гладко или грубо полирани –
Отражения по неполирани пов. създават / ефекта на отражение – огледало в / дълбочина – могат да послужат / за оптическа нагледност на идеята / за инфра тънкото като / „проводник” от дву- към / три-измерност
Свойството на тела да разпръскват лъчи в цветовете на дъгата/ като специален случай на отражение.
– Огледало и отражение в / огледалото максимума на това / преминаване от 2-ро в 3-то измерение – (впрочем / защо очите „свикват” / на огледалото?)

„Marcel Duchamp, Notes“ (G. K. Hall & Company, Boston, 1983).

Превод от френски Олга Николова.