Напил съм се Снощи Чаши
съм чупил – ръцете ми кървави
Прибрал съм се После Там
където жена и дете мен ме чакат

Мен ме чакат повтарям чакат ме

Знам аз знам трябва вяра!
Като пия умирам като пия убивам
пропадам повръщам повтарям
като пия се валям в калта

и смърдя Смердяков съм сякаш сън
Карамазов: „Призори призори
ще се застрелям!“ Света Петко
която висиш на стена-та-та

та… Та какво
исках да кажа? Кого
исках да моля?
Къде
исках да ида? Защо

пак съм пиян
„Пак съм пиян!“

Нищо не помня Помня
как се започна още
в гимназията Селинджър Ъпдайк
първият трипер Русо и само-

убийството за съжаление неуспешно
По гърба на моето яке има кръв
По ръба на моята мисъл ходи Бог

Може би (боже пази!) може би аз

съм убил? Може би мен са
убили? И не съм вече жив
а само така си мисля Само

– Пак си пиян!

напразно ме чакат жена и дете
ТОЙ ТОЙ ТОЙ – Божичко
жив ли е ТОЙ?

Пак съм пиян Ами вие които
сълзите по ръба на нощта? (О,
чиито сълзи са слезли ведно
с Орфей да евридикат в смъртта)

Пред кого се срамувате ако
никой не ви обича Ако
нямате Бог… Жив
е ТОЙ жив… Е!… Пейте робини

– Ето нямаме бог Боже няма го Бога!

По гърба на твоето яке има кръв
по цвета на твоята кръв има смърт
Нещо страшно е станало… Вяра

без

да помниш да мислиш да знаеш

без

да живееш
нещо страшно
било казват
станало
Божичко
жив ли е
ТОЙ?

Смърт
Смрад
Смраз
Карамазов