Настоящият текст е съкратена версия на статия в The Guardian

„Липа на укрепление“, Албрехт Дюрер (1471 – 1528). 

(За разлика от дърветата, човекът се движи, сърцето му бие, умът му е постоянен поток, но за сметка на това е смъртен. – бел. пр.)

 

„Човекът е стареещо същество; ще рече, програмиран е да умре, но чинарът не е,“ казва френският ботаник Франсис Але. След като наесен листата му опадат, напролет животът отново започва и дървото възстановява геномите на своята младост. Ако не стане жертва на бедствие, на болести или на хората, чинарът може да живее с векове.

Ботаникът е виждал маслинено дърво на 2000 години в Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурния бряг.

Човекът със своите 2 метра повърхност на кожата подценява повърхността на дървото. За да се изчисли тя, трябва да се сметнат не само двете страни на всяко листо, а и повърхността на ствола, на клоните и вейките, на главните, странични и добавъчни корени, без да забравяме и попиващите коренни власинки и вдлъбнатините по кората. Едно разлистено петнадесетметрово дърво би могло да покрие 200 хектара [1 хектар = 10 000 кв. м.], което е повърхността на Монако. Когато е мокро, дървото удвоява тежестта си. Цялата му повърхност диша и ни позволява да дишаме на свой ред.

Але смята, че дървесната фотосинтеза е най-добрият ни съюзник срещу глобалното затопляне. Чинарът на Бюфон [в Ботаническата градина в Париж, засаден там от Бюфон през 1785г. ], като всички дървета, поглъща въглеродния двуокис, който причинява парниковия ефект. Между 20% и 50% от веществената маса, която едно дърво произвежда – дървесина, корени, листа и плодове – е съставена от въглероден двуокис и замърсители като тежки метали, олово, манган, индустриални сажди и диазотен оксид. Всички те се съхраняват в дървото. Затова трябва да избягваме, колкото е възможно, да режем стари дървета. Колкото по-старо е едно дърво, толкова по-добре то се справя със замърсителите.

В същото време, дърветата отделят кислород, който позволява на животните, включително и човека, да живеят. Един възрастен човек поглъща около 700г кислород на ден или 255 кг на година. За същия период, средното дърво произвежда между 15 и 30кг кислород, тъй че, за да се набави кислород за един човек, са необходими около 10 дървета. Дърветата също овлажняват и охлаждат въздуха чрез изпарения. Една залесена площ от 50 кв. м. има температура с 3.5 С по-ниска от незалесената, както и 50% по-висока влажност. Движението на листата, особено на иглолистните дървета, освобождава в атмосферата отрицателни йони, за които се предполага, че имат благоприятен ефект върху човешкото здраве и дух.

Превод от английски Олга Николова.