• Друго благовещение

  Златомир Златанов

  158.2000##S

  Кой ще мисли сега вместо мен, кой ще усеща?
  Прекратих наблюдение и
  над един амбициозен проект,
  прекратих нездравословното бдение
  в този стих.
  Между тенденция и стерилност
  изопаченото ми съзнание неистово изкипя
  в някакъв инфлационен модел.
  На всички простих,
  за спестеното и неопростеното заплатих
  и престанах да мисля за предела
  като за не-предел.
  О, този котел
  с човешка плът! И теоремата на Гьодел,
  която не знае какво е отвъд…
  Както в сън, осезание нескрепено от думи,
  дълбоко в неречевата част на съзнание,
  усещах хора и зад тях други хора
  в една враждебна теория за групи и множества,
  от която няма измъкване.
  Кой ще мисли за мен, кой ще усеща,
  кой до мен на тротоара е долепен?
  Но кой над мен е въздигнат и кой сразен?
  Аз си мислех за пътя като за не-път
  и по ръба на котела съзрях червеи как пълзят,
  но още по-хищното самоизяждане вътре ме отврати.
  И се изплаших до смърт,
  без страхът докрай да ме умъртви
  в своя крах. Неистински страх.
  Стъпвайки леко, дишайки леко,
  това момиче защо се настанява в очите ми?
  Тя ще изпълни бляна на други години.
  Верижката на глезена ѝ отмерва с екот
  заробващи химни.
  Аз разбирах, с мене е свършено
  като поет, като мъж,
  но защо пожелах да я зърна още веднъж,
  как заличава тълпата от горделивия си овал
  със сключени прояснени черти…
  Сред виновни и оневинени,
  сред избраници и сломени,
  потопени в неясно договорен морал,
  аз не съм повече аз, ти не си ти.
  Ще престана да желая, каквото съм пожелал
  и ще престъпя без жал
  раз-вратните градски врати.
  София, защо ми показваш своите дъщери?
  Над града пада глазурен смог
  вместо предразсветни зори
  и Агнецът Божи, излязъл от алхимическо чистене,
  нима в чистия огън гори?
  Той ще протръби ли благовещение,
  кой ще мисли за нея и мен,
  кой ще бъде посочен и отделен?
  Но кой ще превърне земните догми и цели
  в спасение?
  Под семиотичните зодиаци,
  където недоразумението никога не залязва,
  под съзвездия от знаци
  нека, който чуе ангелската тръба
  и си внуши, че притежава съдба,
  който наказва и който бъде наказан,
  нека усети внезапния мраз, сковаващ гърба
  откъм едно друго благовещение.
  И нека помисли за спасението
  като за не-спасение.
  Стъпвайки леко, дишайки леко,
  тя имаше верижка на левия глезен –
  метонимия на окови в неосезаемо робство
  и римувана реч.
  Нека хоризонтът изсвисти и се продъни далеко,
  Агнецът нека пожъне любов
  с развъртян меч.
  Похотливи мъже, завоеватели и законодатели,
  мъдреци, обременени с идеологеми и митологеми!
  Блудници на Вавилон и Сион,
  апокалиптични жени на Йерусалим!
  Между свян и изкушение,
  самодоволство и ожесточение,
  в изкусно спрежение на опозиции
  кой броди сред вас неутешим,
  какво съм правил през всичкото време,
  нима съм запълнил своя час със своята част
  от изваяна страст,
  нима поне в един миг съм бил герой?
  Този вой нека свърши в покой,
  нека бъде свършено с мен.
  С верижка на глезена
  момичето не прие моята вест,
  не усетихме благодатта на посоката
  в застинал прогрес
  Аз не бях аз. Не бях този зов,
  в който означавано и означаващо
  любвеобилно
  се сляха с любов в любовта.
  Нека бъде свършено с мойта любов.


  Прочети увода към „Романският дух“ на Езра Паунд. 

  Обратно към съдържанието на броя.