• Красивото

  Джон Кийтс

  Красивото завинаги е радост:
  то не умира, не ще изчезне като нас;
  нараства вечно прелестта му. Красивото
  е тих подслон – и носи сладък сън,
  спокойно дишане и здраве. И затова
  отново всяка сутрин сплитаме венец,
  с цветя да увенчаем единството си
  със земята – дори над нас когато тегне
  отчаяние, когато нечовешка рядкост е
  да срещнеш благородство, във черни дни,
  в най-тежките и болни часове на нашто
  лутане –  красивото ще вдигне пак
  покрова от духа ни. То може да е слънцето,
  луната, кичесто дърво, простряло блага
  сянка за стадото по пладне; нарцис жълт
  сред своя свят зелен; поточе светлоструйно
  под куполи от клони, летем търсещо
  прохлада; насред гората –  храсталак,
  изпъстрен със ухайни рози; и също
  на нечия съдба величието в древността,
  въображението ни както я рисува;
  и всички чудни песни, чути и нечути:
  фонтан несекващ, от чийто ръб в небето
  над нас се лее вечността.

   

  Рисунката е на Джон Ръскин.
  Превод от английски Олга Николова.

   

  Горният превод има за цел да предаде мисълта на Кийтс, наподобявайки съвсем бегло изключително изящната стихотворна форма на оригинала. С други думи, целта му е да бъде помагало и подстъп към оригинала. Формата на английски вплита две „мелодии“ – тази на римите и тази на изреченията. Литературният термин е анжамбман. Да се чете според пунктуацията, а не според краестишията, но с ухо отворено за римите. Откъсът е от поемата „Ендимион“. До началото на 20-ти век в англоезичния свят цари идеята, че големият поет трябва да докаже майсторството си с написването на дълга поема. 

   

  A thing of beauty is a joy for ever:
  Its loveliness increases; it will never
  Pass into nothingness; but still will keep
  A bower quiet for us, and a sleep
  Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
  Therefore, on every morrow, are we wreathing
  A flowery band to bind us to the earth,
  Spite of despondence, of the inhuman dearth
  Of noble natures, of the gloomy days,
  Of all the unhealthy and o’er-darkened ways
  Made for our searching: yes, in spite of all,
  Some shape of beauty moves away the pall
  From our dark spirits. Such the sun, the moon,
  Trees old, and young, sprouting a shady boon
  For simple sheep; and such are daffodils
  With the green world they live in; and clear rills
  That for themselves a cooling covert make
  ‘Gainst the hot season; the mid-forest brake,
  Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms:
  And such too is the grandeur of the dooms
  We have imagined for the mighty dead;
  All lovely tales that we have heard or read:
  An endless fountain of immortal drink,
  Pouring unto us from the heaven’s brink.

   

  Прочети „За ‘поетическия’ език: смисловото ударение“ на Олга Николова.