С огромен смях
и с шапка от вода
навлиза той
в пределите на зрялата представа
за нещата.
И вече няма как да бъде заблуден
с дрънкулките на старите значения –
размахвайки крила,
безшумно каца
на купола на своето безстрашие.
Под него се е притаила
жълта,
сладка като захарно петле,
искряща роза
и с едно,
изчистено от всякакви приумици,
движение
му хвърля тънкото въже на аромата си.
Така привързан слиза
в тайната градина на света
и стъпва сред развитите във пълнота
зелени теореми на тревата.
Във лятото са вписани
с евклидова прецизност
бляскави гергини
и пчела,
като заглавна звучна буква,
в тихия молитвеник на въздуха.

А той в реката е навлязъл –
от шапката му почва водопад,
под който някаква жена се къпе
и потръпва.

 

 

ПЕРСОНАЖИ ОТ ЛЕТНИЦА

Наоколо е пек
и лют запой мъжете са започнали.
Под сенките
на шиш въртят следобеда
и от гърлата им не глас,
а змей се вдига,
над гръбнака на реката
и във чашите им
люспи от безсмъртие проблясват.
А нагоре
времето с юлар мънистен
и с рога,
извити като сърпове прозвънва,
но не са пастири – те са
персонажи от съкровището в Летница
и август им е златен стожер.
Няма думи, за които да се хванеш,
повет и бръшлян
пълзят по близките баири
и такива
митологии се сурват,
че не можеш да ги понесеш,
ако си трезвен.