• Песен за доброто куче

  Красимир Йорданов

  (по Огдън Неш)

  Преди десет години подскачаше в кръг
  моето куче след скитане.
  Гръбнакът му беше опънат лък
  за стрелите в очите му.
  С горда стъпка и гърлест лай
  виреше нос всеки час.
  С десет години по-млад беше песът.
  С толкова също – и аз.

  Подплашени птици покрай брега
  крещяха и с крачки ситни
  в небето се стрелваха. Ей сега –
  си мислех – и то ще литне!
  Природно безкрило, но явен противник
  дори на природната власт.
  Беше куча особа. На всичко способно.
  Както понякога – аз.

  Преди десет години цепеше с вой
  въздуха, виждайки плячка.
  А тази вечер се блъсна във стол
  още след първата крачка.
  Тутто финито – чета му в очите.
  Умира ми песът без глас.
  Утре до куче митично ще легне.
  Малко след него – и аз.

   

   

  Илюстрацията е римска фибула от II в. н. е.

   

  Прочети „Лъвът, пантерата, еленът“ от Джейн Лудън.

  Обратно към съдържанието на броя.