Откъс от поемата “Jubilate Agno”. Фрагмент В, 695 — 768.

 

Защото сега ще разкажа за котарака ми Джефри.

Защото той служи на Живия Бог, с усърдие и всеки ден.

Защото съзре ли славата Божия на изток, той почита Бога по свой си начин.

Защото това той върши, като извива тялото си седем пъти с изящна живост.

Защото после скача да хване цветчето мускатово на здравеца, понеже то е Божията благодат в отговор на неговата молитва.

Защото лудува в здравеца, за да поеме благоуханието му.

Защото след като е послужил на Бога и е получил благословия, ред е да се погрижи за себе си.

Защото това той върши в десет стъпки.

Защото първо оглежда предните си лапи, за да провери дали са чисти.

Защото второ рие със задните си лапи, за да е чисто и там.

Защото трето се изтяга напред.

Защото четвърто остри ноктите си на дървото.

Защото пето се мие.

Защото шесто след миенето се въргалва по гръб.

Защото седмо се чисти от бълхи, за да не бъде прекъсван по време на лов.

Защото осмо отърква хълбок в стълба.

Защото девето вдига глава, за да получи указания.

Защото десето тръгва в търсене на храна.

Защото след като е почел Бог и себе си, ще почете и ближния си.

Защото ако срещне друга котка, ще я целуне, бидейки добър.

Защото хване ли плячка, си играе с нея, за да ѝ даде шанс.

Защото всяка една на седем мишки успява да избяга, докато той се помайва игриво.

Защото свърши ли задълженията си за деня, същинската му работа започва.

Защото е страж Божий срещу врага в нощта.

Защото противостои на силите на мрака с електрическата си козина и светещи очи.

Защото противостои на Дявола, който е смъртта, със своята пъргавост в живота.

Защото в утринните си молитви той обича слънцето и слънцето него обича.

Защото е от племето на Тигъра.

Защото Херувимската котка се казва още Ангелски тигър.

Защото негови са хитростта и съскането на змията, но бидейки добър, ги възпира в себе си.

Защото не би причинявал разрушения, ако е сит, и не би съскал, ако е в безопасност.

Защото мърка от благодарност, когато Бог му каже, че е добро коте.

Защото чрез него децата се учат на добрина.

Защото във всеки дом нещо липсва, ако него го няма, и на духа не достига милост.

Защото Господ даде повеля на Мойсей относно котките, когато чедата израилови напуснаха Египет.

Защото всяко семейство взе поне по една котка.

Защото английските котки са най-хубавите в Европа.

Защото сред всички четириноги предните му лапи са най-чисти.

Защото Божията любов към него му е дала ловкост, за да се отбранява.

Защото е най-бърз в лова от всички твари.

Защото упорства в целта си.

Защото е съчетание на достолепие и игривост.

Защото знае, че Бог е неговият спасител.

Защото от спокойствието му, когато почива, няма нищо по-сладко.

Защото от живостта му, когато се движи, няма нищо по-пъргаво.

Защото той е сред бедните Божии твари и винаги с умиление тъй е наричан — бедний ми, бедний ми Джефри! В гърлото онзи плъх те ухапа.

Защото благославям името на нашия Господ Бог Иисус Христос, че Джефри оздравява.

Защото духът Божий населява тялото му, за да бъде той пълноценен котарак.

Защото езичето му е чисто, тъй че чистотата му струва повече от липсата на мелодичност.

Защото е послушен и способен да се учи.

Защото се изправя на задни лапи с достолепие, чакайки с търпение.

Защото донася, подхвърлиш ли му нещо, в заниманието си пак с търпение.

Защото пръчица прескача, в ярко доказателство на своето търпение.

Защото се тамъни, приклякайки, и рипва по команда.

Защото от високото скача в скута на господаря си.

Защото хваща тапичката и пак я подхвърля.

Защото и лицемерът, и скъперникът го ненавиждат.

Защото единият се страхува да не бъде разкрит.

Защото на другия грижата му се свиди.

Защото огъва гръб, готов да се нагърби с каквато и да е работа.

Защото да мисли за него човек е хубаво, ако се изразява чисто.

Защото велика фигура беше в Египет, заради изключителната си служба.

Защото уби ихневмонския плъх, който беше злина на земята.

Защото ушите му са толкова остри, че могат да жилят.

Защото на тях дължи превъзходното си бързо внимание.

Защото галейки го, открих електричеството.

Защото видях светлината Господна в него да припламва.

Защото електрическият огън е духовно вещество, което Бог праща от небето, за да поддържа и човека и другите твари.

Защото Бог го е благословил с разнообразни движения.

Защото, макар да не лети, отлично се катери.

Защото никое четириного не се движи като него.

Защото познава всички стъпки на танца.

Защото за да се спаси, би плувал.

Защото се промъква тихомълком.

 

 


Превод от английски Олга Николова.