За пайдейата

из "Тракийската култура: казано и премълчано"   Редакторите биха искали да сложат тук, за сравнение, следните стихове на Езра Паунд: ..........……