из „Детето и майката“ („Жътви и сеитби“)

Александър Гротендик Свали txt. Кратък увод към биографията и творчеството на Гротендик читателите могат да намерят тук (в откъса, публикуван в…

из „Жътви и сеитби“

Александър Гротендик   Свали txt. "Книгата трябва да е кълбо светлина в ръката" – Езра Паунд  Александър Гротендик (който почина ноември…