из „Жътви и сеитби“

Под формата на предговор [...] В действителност дори и една всепоглъщаща амбиция е безсилна да открие и най-незначителното нещо в математиката, камо…

из „Детето и майката“ („Жътви и сеитби“)

Кратък увод към биографията и творчеството на Гротендик читателите могат да намерят тук (в откъса, публикуван в мартенския ни брой.)    …

из „Жътви и сеитби“

"Книгата трябва да е кълбо светлина в ръката" – Езра Паунд  Александър Гротендик (който почина ноември миналата година), както всяка енциклопедия би…