Под формата на предговор

[…]

В действителност дори и една всепоглъщаща амбиция е безсилна да открие и най-незначителното нещо в математиката, камо ли да го докаже – точно както е безсилна (например) да „ме възбуди“ (в истинския смисъл на думата). Независимо дали си жена, или мъж, онова, което „те възбужда“ не е амбицията, желанието да блеснеш, да демонстрираш сила, била тя сексуална в случая – тъкмо обратното! По-скоро е внезапното възприятие за нещо могъщо, хем съвсем реално, хем деликатно. Бихме могли да го наречем „красота“ и красотата е едно от хилядите му лица. Амбицията невинаги пречи да усетиш красотата на някое същество или на нещо, така е. Но със сигурно не тя е онова, което ни кара да чувстваме…

Първият човек, открил и овладял огъня, е бил точно като теб и мен. Не става дума въобще за онова, което си представяме, когато кажем „герой“, „полубог“ и така нататък. Със сигурност, точно като теб и мен, той е изпитвал паренето на тревогата и е познавал мехлема на суетата, доказаното средство срещу него. Но в онзи момент, в който този човек е „разбрал“ огъня, той не е изпитал ни страх, ни себедоволство. Това е истината в мита за героя. Този мит става блудкав, става на мехлем, когато ни го поднасят с цел да скрият от нас един друг аспект на нещата, също толкова реален и съществен.

[…]

 

 

Бележка от Гротендик. За контекст и превод на английски виж тук.

 

 

Превод от френски Олга Николова. Alexandre Grothendieck. Récoltes et semailles. Gallimard, 2021, t. I.