Две стихотворения

  Език на пожелаването Отчетливо изричаме глаголите на нашето желание като вълна, която идва с гръб извит и гребен бял. Това е нов език, на…