• Две стихотворения

  Александър Секулов

  Език на пожелаването

  Отчетливо изричаме глаголите на нашето желание като вълна, която идва с гръб извит
  и гребен бял.
  Това е нов език, на който сме бълнувани, преди да станем плът, преди да се учудим
  прекомерно
  как пълни гърлото ни с радост, как бълбука и времето приема своя образ, но
  тръгва в ход.
  Езикът и вълната бият бавно – в брега, в човека – родени от далечни ветрове, които
  няма да узнаем,
  тъй както не е ясно звезда, що в път ни води, дали отдавна не е мъртва, а с нея –
  нашето спасение.
  Език на пожелаването, платноход, полегнал върху борда, унесен в песента на вълнореза,
  смирен с водата,
  отнасян към пристанища със екзотични имена, превръщан в контрабанден съд на смисли
  и истории.
  Език от скърпени платна, от кръпки и въжета, покрити с сол, разядени съвсем и
  ненадеждни,
  готови да се скъсат и ни хвърлят сред морето, в утробата на спомени
  без думи.

   

  Империята не е родина

  Това е сън с отворени очи: вълна и сол, движение и бяг. Без бряг, без цел, без смърт.
  Не ще открием континенти с нови племена, не ще изучим странни обичаи, нови знания
  не ще получим и нашата история дори не ще опишем – тъй вече в думите не вярваме, те бяха
  само повод в път да тръгнем: вълна и сол, движение и бяг. Без бряг. Без сълзи
  в красотата, без сълзи сред връхлитащата красота, която ще изпълним със видения, дълга
  към боговете да изпълним, за всичко, което сме видели, за всичко, с което сме населени,
  за светлината. Във черно да рисуваме е лесно, тъй евтино и предвидимо, тъй дребно и
  колониално. Империята иска светлина, за светлина е тя родена – с пределите отвъд, с копнеж
  по нея разширява граници, заселва чуждите пустини, създава причудливи вери: все в името
  на нещо, което трудно назовава, но възпява с певци и писари, със школи и училища, със храмове
  и песни. Голямата империя е красота, е сън за съвършенство, объл камък, вълна и бряг, но без
  посока и без да си принуден да пристигаш, а после да живееш, заселен в сито отчаяние и дом.
  Империята не е родина и красотата не е дом, във който да умреш, достойно погребение да имаш,
  Надгробна плоча. Империята и красотата ще изчезнат, с достойнство ще затворят завесата и
  ще оставят времето да се залъгва с игра на бели кокалчета.

   

   

  Обратно към съдържанието на броя. 

  Прочети откъс от „Бележник на писателя“ на Константин Петканов.