Чувам

  Чувам, по лунния път някой ме следва безкрайно и в моите стъпки сади семена – да изникне цветец: крачка обмислена – скромен синчец, крачка…