Чувам, по лунния път някой ме следва безкрайно
и в моите стъпки сади семена – да изникне цветец:
крачка обмислена – скромен синчец,
крачка погрешна – биле омайно.

 

Чувам, по слънцето как някой ме стига
и в моите стъпки нарежда яйца на птици:
крачка обмислена – гургулица,
крачка погрешна – чучулига.

 

Чувам, във вечността някой ме следва с търпение
и в моите стъпки поставя думи в редички:
крачка обмислена – оградени с кавички,
крачка погрешна – стихотворение.

 

 

„Сън в съня“, изд. Народна култура, 1986г. Превод: Румяна Р. Станчева.