На свечеряване веднъж излязох

  На свечеряване веднъж излязох по Бристол Стрийт да повървя – там минувачите по пътя бяха узрели, неожънати нивя. И край прелялата…