Стаята

Аз тука главно влизам и излизам,излизам, влизам, влизам и излизам.Не съм разбрал, обаче, цяла вечносткакъв е смисълът на странното брожениена…