• Стаята

  Богдан Тетовски

  Аз тука главно влизам и излизам,
  излизам, влизам, влизам и излизам.
  Не съм разбрал, обаче, цяла вечност
  какъв е смисълът на странното брожение
  на стенния часовник със махалото
  като живеем само в две движения.
  Ала един ден влезе някой в стаята
  започна да крещи и да се мята,
  строши бутилки и портрети, към стената
  посегна да ме вземе и изхвърли.
  Защото аз от там сурово гледах.
  Но този нов за мен човек внезапно стихна,
  на масата в една голяма чаша
  по чудо оцеляла. Най-спокойно
  се люшкаше назад – напред водата
  в познатото движение омразно.
  Замислих се и бавно констатирах,
  че съм се върнал в себе си накрая.
  Прозореца разтворих нашироко,
  видях: момчета стрелят по врабчета,
  ала прозорците се пръскат на парчета
  и като луди всички духове на времето
  изхвръкват от запарените дупки
  и тръгват безразборно, без посоки
  след птичи гласове и къси рокли.
  Така е весело, така е най-правдиво –
  животът трябва да се изяде, да се изпие,
  а любовта съвсем да се излюби,
  за да се върна в себе си изцяло
  от ярост и от щастие погубен.

  Илюстрация: Андрей Тарковски, полароид.

  Обратно към съдържанието на броя.