Мливото на боговете

1908 г.   Когато мислим за земята, ние си представяме само тази тънка кожица от пръст, загърнала гранитната маса на планетата – червено-кафява…