из „Българско обичайно право“

В преписа на този откъс от "Българско обичайно право" върху еснафите сме запазили оригиналния правопис с три изключения: Ѣ (ят) и Ѫ (голям юс) по…

Самодиви, Самовили, Вихрушки, Русальки

из „Жива Старина” (т.1, 1891г. стр. 21-24) 1. Самодиви, Самовили, Вихрушки, Русальки Самодивитѣ, самовилитѣ, вихрушкитѣ и русалјкитѣ сѫ сестри.…