Infinitas

Infinitas Във кабинета му покрита с прах и мрак стои витрина с препарирана Infinitas погълната от себе си самодостатъчна и породиста Чудесен…