Стихотворения

Пролог Във лоното на вятъра, във време неживяно, в началото, съвсем преди каквото и да е, в генезиса, във ядката, във първото коляно, в пръстта, в…