И ще си мисля за нищо

Ще изляза от пещерата и ще наклада огън. Ще пусна Вагнер и ще си мисля за Полша. На жаравата ще метна маса пържоли. Ще поканя гости. Ще танцуваме…

Влак

Много обичах едно време да пътувам с влак. В тия, старите влакове, дето правеха тудуф-тудуф, с купета, и дето им се отваряха прозорците с дърпане…