из „Оптика“

Определения 1. Нека се приеме, че ако изведем прави линии, тръгващи от двете очи, те ще продължат на голямо разстояние в пространството; и че…