За благородния елен – из „Книга за лова“ (1387-1389)

  ♦   За благородния елен и неговата природа   Благородният елен е достатъчно познат и не е необходимо да описваме как…