Лястовицата

Лястовичке лястовичке помниш ли Защо засели дните ми с огледални вирове Много облаци минаха оттогава И аз минах и се огледах И много момичета минаха…