Десният бряг на Марица

  Това ми е последната България. Последната. Не ми остана шепичка народ след всичките велики преселения, не ми останаха коне – последният лежи…