Книга Х от „Одисея” (откъс)

  С единствения оцелял кораб Одисей успява да избяга от гигантите лестригони, които устройват засада на флотата му в тесен пролив, замервайки…