Поема за най-големия човек – Стефчо (Иванов)

Настоящата поема ни бе изпратена със следната бележка: "Уважаема редакция, наскоро небезизвестният вам Стефан Иванов публикува на профила си във…