из „Соколът-скитник“

  На изток от дома ми, издълженото бърдо е легнало през небето като снишения корпус на подводница. Над него източният небосклон сияе в…