Баснословни животни

Джейн Лудън За информация относно източника виж "Лъвът, пантерата, еленът".     Сатирът Въпреки че сатирът, описван от древните поети, едва ли…

Лъвът, пантерата, еленът

Джейн Лудън из ЗАБАВНО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, представляващо общодостъпни описания, приказки и анекдоти за повече от петстотин животни, включително…