Лъвът, пантерата, еленът

из ЗАБАВНО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, представляващо общодостъпни описания, приказки и анекдоти за повече от петстотин животни, включително чифтокопитни,…

Баснословни животни

За информация относно източника виж "Лъвът, пантерата, еленът".   Сатирът Въпреки че сатирът, описван от древните поети, едва ли може да се нарече…