из “Пирамидалният кипарис”

Виж кратка бележка на преводача и някои податки в края на страницата. Въведение Изследването на символите в йератичния език на цивилизованите народи…