из „Philosophia Botanica“

21. Войните на царете заради растения са били по-кървави, изписани не с перо, а с топове и саби. Заради боровото дърво, наречено кедър, Адриан…