Поема

Авторът Лудингира вероятно е действително лице, тъй като го срещаме като поет и при друга творба, в която жали за смъртта на баща си, в чийто образ,…