из “Кодът на паметта”

  Глава първа: Енциклопедичната памет на старейшините на племето Дълбочината и сложността на устните традиции бе призната едва наскоро.…