Водата нещо носи

  Счупих и последната чаша за вино.Моят дом ме отхвърлякато лошо трансплантирано сърцеи оставам сама в смога. Между мен и мен всичко е…