Смърт на парий

  Умре ли – Господи! – андински парий, човек без хляб, земя и без колиба, чергарин, който броди тук и там, от село в село, за къс наяден хляб,…