Корабът

  Събудих се .... Какво съм?.. Корaб!– за теб и твоите мечти. По мен се разпознават твърдите ъгли на занаят изкусен, кораб вече непотискан от…