За празните думи

  Още от първия ред на това есе е ясно, че за Монтен думата "ретор" е синоним на празнодумец и измамник, "реторика" – на напудрени речи, а…

За самомнението

Със съкращения. Настоящият текст е версия на превода на Тодор Чакъров в "Опити" („Наука и изкуство“, 1969г., т.2, 393-434с.), редактирана по…