Едно

Едно Случва се привикналият да се сепне удивен от шарен папагал врабче мушица тръпка въздух удивен че още може да се удивява случва се…