Едно

Случва се привикналият
да се сепне
удивен от шарен папагал
врабче
мушица
тръпка въздух
удивен че още може да се удивява
случва се привикналият с бавната си кръв
с пиянското униние
да се събуди ненадейно в този свят на танци
най-различни
оперения
ах-такива-грандиозни чудеса
и да каже искам скорост
завъртете ме а после пейте
блъскайте чинелите обичайте ме искам още скорост
още скорост
още

прекалява

както винаги