Amores 1.5

    Минава обед. Нажежен до бяло е денят. Във стаята съм му отпуснал края и лежа. Кепенците – един открехнат, друг – затворен, пропускат…

Актèон

      Кръвта на дивеч обагри този ден гората. И висна слънцето в средата на небето. Актèон спря и на дружината си рече: "Кръвта е…