Актèон

      Кръвта на дивеч обагри този ден гората. И висна слънцето в средата на небето. Актèон спря и на дружината си рече: "Кръвта е…