История на ябълката

Мисли́ за скоростта на ябълката. Видя дърветата напъпили на ра́нина мисли́ за пъпките които с триста хиляди км в секунда на безброй слънца се…