Правило V от „Правила за ръководство на ума“

    Всеки метод се състои в реда и разположението на нещата, към които трябва да насочим погледа на ума, за да открием някаква истина. Ние…