из „Занаятчията“ (Средновековният златар)

Еснафът на средновековните златари Авторитетът на средновековния майстор е произтичал от факта, че е християнин. От самото си начало християнството…