Сонет към Орфей

  Дърво израсна. Чак до небесата! Орфей запя! В ухото – ствол висок! Светът немееше. Но тишината бе превращение, начало, скок. Животни тичаха в…