Лодки в мъглата

Галантност, ловкост в спорта, изкуствата изобщо, сценичен глас, лудешки танц детето очароват, но благородство липсва в тях; откритост до горчилка…